Sponsors

De benefiet Dār Al-Qur’ān

Dār Al-Qur’ān moskee Roosendaal is een jonge organisatie binnen de moskee met een duidelijke missie en visie waarbij kwaliteit hoog staat. De kerndoelen van onze school zijn; memoriseren, interpreteren en de Qur’ān praktiseren. In de eerste fase leren wij onze leerlingen de Qur’ān zelfstandig lezen en memoriseren, dit is ook het eerste kerndoel. De Roosendaals moslimgemeenschap heeft het eerste jaar een prachtig bedrag gedoneerd om een vliegende start te kunnen maken. Dit heeft geresulteerd in meer dan 100 aanmeldingen. De investeringen van zowel de gemeenschap als de kinderen en alle betrokkenen vertaalden zich in ongekende succesvolle resultaten:
Met de hulp van Allah, de volledige inzet van de crew van Dār Al-Qur’ān en de steun van onze gemeenschap in Roosendaal, hebben we deze resultaten behaald Alhamdulillah.

De tijd is nu aangebroken om de grote ambities van Dār Al Qur’ān uit te breiden en een groter publiek te dienen in cha Allah. Wij willen onze studenten naast het memoriseren van de Qur’ān ook islamitische vakken aanbieden. Denk hierbij aan de Arabische taal, fiqh (jurisprudentie), geloofsleer (al- ‘aqidah), Qur’ān exegese (tafsīr) en andere vakken. Om in de lijn van het succes van de afgelopen jaren te blijven hebben wij uw steun wederom hard nodig. Daarom organiseren wij op 26 en 27 april een benefiet om Dār Al-Qur’ān te helpen zijn doelen te realiseren.
€ 29.882,61