Dār Al-Qur’ān PROJecT:

"arabisch voor gevorderden"
Aan de slag met de cursus arabisch voor gevorderden (Niveau 2)

Aansluitend op het programma van Niveau 1 wordt in deze cursus meer verdieping gezocht in de Arabische grammatica. In deze cursus wordt aandacht besteed aan twee taalonderdelen: Sarf en Nahw.

Wat kun je na deze cursus?

Na deze cursus ben je in staat om Arabische zinnen te vormen en basiszinnen te ontleden.

Niveau 2 komt relatief overeen met het niveau A2 van het Europees Referentiekader (ERK).

Je Arabische woordenschat en grammatica worden uitgebreider en je uitspraak en spelling worden verbeterd. Langzamerhand raak je meer vertrouwd met het Arabisch.

Als je dit niveau hebt beëindigd kan je correcte zinnen vormen volgens de Arabische grammatica, met name over onderwerpen die jou interesseren. Je bent in staat om ervaringen, gebeurtenissen en gevoelens te beschrijven.

 

LET OP!

Criteria

Om deel te kunnen nemen aan Niveau 2 dient de cursist specifieke voorkennis te hebben, de cursist moet de volgende taalonderdelen kennen:

  • Het alfabet
  • Hulptekens
  • Persoonlijke voornaamwoorden in het Arabisch
  • Werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd
  • Bezittelijke voornaamwoorden in het Arabisch

 

Update 03-09-2023:

Houd onze sociale media kanalen en onze WhatsApp berichtenservice in de gaten voor de start van inschrijvingen voor het nieuwe semester.